Botimet Nazarko

Të drejtat e kthimit

Faleminderit që zgjodhët të bëni blerje në faqen tonë të internetit, Botimet Nazarko. Ne kemi për qëllim ofrimin e produkteve të cilësisë, por nëse për arsye të ndryshme keni nevojë për të kthyer një produkt, këtu është politika jonë e kthimit:

Kthimet dhe Kërkesat për Kthim:

 1. Kohëzgjatja e Kthimit:
  • Ju keni të drejtë të ktheni një produkt brenda 30 ditëve nga data e blerjes.
 2. Kushtet e Kthimit:
  • Produkti duhet të jetë në gjendje të re, të pakënaqshme ose të pakorruptuar. Duhet të kthehet në paketimin origjinal.
 3. Pagesa për Kthimin:
  • Nëse kthehet një produkt për shkak të një gabimi nga ana jonë, ne do të mbulojmë shpenzimet e kthimit. Në rastin e kthimit për arsye të tjera, shpenzimet e transportit janë të përgjegjësive të blerësit.
 4. Kthimi i Pagesave:
  • Pas kthimit të produktit dhe verifikimit të gjendjes së tij, do të bëhet kthimi i parave tuaja në mënyrë të menjëhershme në llogarinë tuaj të pagesës ose me metodën e pagesës së zgjedhur.

Si të kthehet një Produkt:

 1. Kontaktoni ne: Ju lutemi, fillimisht kontaktoni ne në adresën e e-mailit [email protected] dhe bisedoni për arsyet e kthimit. Ne do të ju japim informacione të mëtejshme për procesin e kthimit.
 2. Përgatitini Produktin: Përgatitini produktin me kujdes për transport. Sigurohuni që të jetë në gjendje të re, në paketën origjinale, dhe bashkangjitur me një kopje të faturës së blerjes.
 3. Kthimi i Produktit: Përdorni një shërbim dërgeseje të besueshëm për të kthyer produktin tek ne. Shpenzimet e kthimit janë të përgjegjësive të blerësit.
 4. Verifikimi dhe Kthimi i Pagesës: Pas pranimit të produktit dhe verifikimit të gjendjes së tij, do të bëhet kthimi i parave në llogarinë tuaj të pagesës.

Kontakti: Për çdo pyetje ose ndihmë shtesë, ju mund të na kontaktoni në adresën e e-mailit [email protected].

Ju falenderojmë për kuptimin dhe për zgjedhjen e Botimet Nazarko. Ne kemi për qëllim të ofrojmë një shërbim të shkëlqyer dhe të sigurojmë që kthimet tuaja të jenë të lehta dhe të drejta.