Rrënjët e mirënjohjes i gjejmë të ngulitura në të gjitha kulturat dhe filozofitë si një mënyrë për të shtuar lumturinë, për të reduktuar vuajtjet dhe në përgjithësi për të jetuar një jetë më të qetë dhe më të gjallë.

Është një vlerë thelbësore e Budizmit, por jo vetëm. Ajo shfaqet në stoicizëm, taoizëm dhe fe në mbarë botën.

Mirënjohja ka një shtrirje kaq të gjerë, falë aftësisë për të shndërruar mënyrën se si e shohim botën.

Brenda pak minutash në prani të saj mund ta ndryshojmë humorin nga zemërimi, xhelozia, i mërzitur, i frustruar ose i vetmuar thjesht duke u fokusuar në gjërat në jetën tonë për të cilat jemi mirënjohës – qoftë shëndeti, strehimi, ushqimi, shoqëria, puna, familja ose çdo gjë tjetër që ne përgjithësisht e marrim si të mirëqenë.

Citate për mirënjohjen
Kur zgjohesh në mëngjes, mendo se ç’privilegj është të jesh gjallë, të mendosh, të gëzosh, të duash. (Mark Aureli)

Mos e prish atë që ke, duke dëshiruar atë që nuk ke; mos harroni se ajo që keni tani dikur ishte ndër gjërat për të cilat vetëm shpresonit. (Epikuri)

Lumturia e vërtetë është të shijojmë të tashmen, pa qenë rob i ankthit për të ardhmen, të mos dëfrehemi as me shpresat, as me frikën, por të kënaqemi me atë që kemi, e cila është e mjaftueshme, sepse ai që është i tillë nuk dëshiron asgjë. Bekimet më të mëdha të njerëzimit ndodhen brenda nesh dhe brenda mundësive tona. Një njeri i mençur është i kënaqur me fatin e tij, çfarëdo qoftë ai, pa dëshiruar atë që nuk e ka. (Seneka)

Kalojeni këtë kohë të shkurtër në harmoni me natyrën dhe ejani hirshëm në vendin e amshuar, njëlloj siç bie kokrra e ullirit të pjekur, duke lavdëruar tokën që e ushqeu dhe mirënjohës për pemën që i dha zhvillim. (Mark Aureli)

Pasuria nuk është të kesh pasuri të mëdha, por të mos jesh i varfër. (Epikteti)

Mirënjohja nuk është vetëm virtyti më i madh, por prindi i të gjitha të tjerave. (Ciceroni)

Nuk është njeriu që ka shumë pak, por njeriu që dëshiron më shumë, është i varfër. (Seneka)

Gjithçka që ju nevojitet janë: gjykim i sigurt në momentin aktual; veprim për të mirën e përbashkët në momentin aktual; dhe një qëndrim mirënjohjeje në momentin aktual për çdo gjë që ju del në rrugë. (Mark Aureli)

Nëse pranoni se keni marrë kënaqësi të mëdha, detyra juaj nuk është të ankoheni për atë që ju është hequr, por të jeni mirënjohës për atë që ju është dhënë… (Seneka)

Mos harroni se në jetë duhet të silleni si në një pritje. A iu sjellin diçka rreth teje? Zgjat dorën dhe merr pjesën tënde me përkorë. A kalon pranë jush? Mos e ndal. Nuk ka ardhur akoma? Mos e shtrini dëshirën tuaj drejt saj, por prisni derisa të arrijë tek ju. Bëje këtë në lidhje me fëmijët, me një grua, me vendet publike, me pasurinë dhe përfundimisht do të jesh një partner i denjë i festave të perëndive. Dhe nëse nuk i merrni as gjërat që ju janë vënë përpara, por jeni në gjendje t’i refuzoni, atëherë nuk do të jeni vetëm partner në festat e perëndive, por edhe të perandorisë së tyre. (Epikteti)

Një njeri i mençur nuk pikëllohet për gjërat që nuk ka, por gëzohet për ato që ka. (Epikteti)

Dëshira për përfitime imagjinare shpesh përfshin humbjen e bekimeve aktuale. (Ezopi)