7 Këshilla leximi për personat e pavëmendshëm e hiperaktivë.

Megjithë dëshirën time të madhe për të lexuar pothuajse gjithçka që është shkruar, neurobiologjia ndonjëherë e bën këtë detyrë sfiduese. Kam edhe periudha  jashtëzakonisht të vështira të përqendrohem, gjë që ndikon ndjeshëm në jetën time të leximit. Këtu janë disa gjëra që i kam gjetur të dobishme për rritjen e produktivitetit  letrar.

  1. Dëgjoni një libër audio

Të dëgjosh libra audio është versioni im i meditimit. Unë nuk mundem të qëndroj e qetë dhe të mos mendoj për asgjë për më shumë se pesë sekonda, por të kesh diçka interesante ose emocionuese për të dëgjuar më ndihmon të kthej vëmendjen time tek e tashmja kur e gjej mendjen të endet. Librat audio të dramatizuar janë veçanërisht të shkëlqyeshëm për këtë qëllim.

  1. Lexoni libra të ndryshëm

Unë mendoj se shumica e njerëzve kanë probleme të përqëndrohen në vetëm një libër në të njëjtën kohë. Në të kaluarën kam kompensuar hapësirën time të shkurtër të vëmendjes duke lexuar gjashtë ose shtatë libra të caktuar në çdo javë. Kjo mund të funksionojë për disa njerëz, por më duket se e përhap përqendrimin shumë të dobët. Më në fund gjeta një sistem që funksionon për mua. Unë kam pesë libra që lexoj njëherësh, nga një kapitull cdo ditë- një trillim, një jo -trillim, një libër audio, një libër mbi një temë kërkimore që po studioj për një periudhë të gjatë kohore dhe një libër frymëzues / përkushtues ditor për të filluar mëngjesin.

  1. Vini një qëllim ditor leximi

Çdo natë para se të shkoj në shtrat shënoj qëllimet e mia të leximit për ditën tjetër. Në vend që të përqendrohem në një ose dy libra çdo ditë, përpiqem të lexoj pak nga secili nga pesë librat që kam zgjedhur. Në këtë mënyrë nuk mërzitem apo shpërqendrohem. Unë nuk kam gjithmonë sukses në përmbushjen e qëllimeve të mia, por të kem një listë kontrolli më ndihmon.

  1. Lexoni libra me kapituj të shkurtër

Kam provuar të lexoj libra të shkurtër, por sigurisht që askush nuk mund ta bëjë këtë gjatë gjithë kohës dhe nuk është aq e kënaqshme. Ndërsa nuk është e mundur ta bëni këtë çdo herë, unë përpiqem të përzgjedh libra që kanë kapituj të shkurtër ose kapituj të ndarë në pjesë të vogla. Më pëlqen të lexoj ato përmbledhje të gjata të historisë popullore dhe, për fat të mirë, kam gjetur se shumica e tyre kanë kapituj që ndahen në pjesë të vogla.

  1. Lexoni libra të ilustruar

Librat e ilustruar janë më të mirët. Unë nuk i shikoj ilustrimet derisa t’i arrij në të vërtetë gjatë leximit, gjë që më jep një arsye më shumë për të shtyrë përpara disa faqe të tjera kur të ndiej që vëmendja po humbet. Të kesh një nxitje vizuale është e dobishme dhe shpërblyese.

  1. Mos lexoni libra elektronik, lexoni libra me fletë

Për dikë me një nivel të mirë përqendrimi, formati ebook nuk mund të paraqesë një problem, por për mua ai ofron shumë mundësi për shpërqendrim. Gjithashtu, nuk e di nëse ndokush tjetër ndihet në këtë mënyrë, por gjithashtu më duket shumë më pak i kënaqshëm për të përfunduar një libër elektronik sesa një libër letre. Ndoshta ka të bëjë me ndjenjën fizike të shfletimit të asaj faqeje të fundit. Për këtë, unë jam duke iu përmbajtur formatit më të prekshëm.

  1. Pranoni ku jeni

Gjithmonë i kam pasur zili njerëzit që mund të lexojnë mbi 100 libra në vit pa u përpjekur. Më duhet të bëj pushime të rregullta dhe të rilexoj një paragraf ose të rishkruaj një libër audio ndonjëherë kur e kuptoj se vëmendja më ka humbur. Disa ditë nuk mund të përqendrohem, aq sa nuk lexoj dot asgjë fare, dhe kjo është në rregull. Pranoni kufizimet dhe festoni fitoret tuaja.