Shpesh më pyesin se si lexoj kaq shumë. Unë kam ndarë këshillat e mia për të shtuar më shumë lexim në jetën edhe më parë!

 Por gjithashtu më pyesin se si e ruaj atë që po lexoj – veçanërisht pasi kam lexuar katër deri në pesë libra në të njëjtën kohë. Sot do të ndaj të gjitha këshillat e mia të preferuara për të lexuar më shumë dhe për të ruajtur atë që lexoni, në mënyrë që ta përdorni në jetën e përditshme!

Mbajtja e leximit mund të jetë diçka që e keni harruar pas shkollës së mesme dhe universitetit, por është akoma një praktikë shumë e nevojshme për jetën tonë sot.

 

Mbani shënime

Në kursin tim të produktivitetit i inkurajoj njerëzit të shkruajnë me dorë listat e tyre dhe të përdorin planifikuesit fizikë. Pse të mos përdorni telefonin për shembull? Ndërsa këto formate elektronike janë të përshtatshme, ato nuk regjistrohen në trurin tonë në të njëjtën mënyrë si shkrimi i dorës. Ky artikull ndan një shembull nga bota akademike:

Kur njerëzit shkruajnë shënimet e tyre, ata kanë këtë tendencë të përpiqen të marrin shënime fjalë për fjalë dhe të shkruajnë sa më shumë leksione që munden.  Studentët që po merrnin shënime me shkrim dore në studime u detyruan të ishin më selektivë – sepse nuk mund të shkruani aq shpejt sa dëgjonin. Dhe ai përpunim shtesë i materialit që ata po bënin i ndihmoi shumë ata.

Kur marrim shënime me dorë, ne jemi të detyruar të jemi më selektivë në atë që “mbajmë” në mendjet tona. Ndërsa lexoni, ju jeni duke zgjedhur në mënyrë aktive atë që është më e rëndësishme për të kujtuar. Kjo kërkon më shumë kohë dhe përpjekje sesa thjesht nxjerrja në pah e diçkaje, dhe ajo angazhon trurin më shumë – gjë që rrit mbajtjen e informacionit.

Dhe unë vet kam vën re, në mënyrë të përsëritur se kjo ishte e vërtetë. Dhe si dikush që përfiton nga konsumimi, ruajtja dhe riperpunimi  i informacionit në një format më të kuptueshëm, unë mund të dëshmoj për përfitimet e shënimeve të shkruara me dorë.

Si të mbani shënimet për leximin jofiktiv, veçanërisht me librat e bibliotekës?

Me librat e mi, nxjerr në pah dhe shkruaj shënimet që me duken më të rëndësishme. Më pëlqen të hap një libër dhe të shoh faqet e tij të stolisura me shënime dhe mendime nga leximet e mëparshme, pyetje të cilave më duhet t’u përgjigjem me burime të jashtme dhe pika që mund të mbaj mend.

Në librat e bibliotekës, unë mbaj një fletore të veçantë, për shkrimin e të gjitha këtyre mendimeve. Disa njerëz përdorin shënimet nëpër copa letre dhe i heqin nga libri para se t’i kthejnë; kjo më duket e papërshtatshme, pasi nuk do të kisha një mënyrë të mirë për të ruajtur shënimet që kam nxjerrë kur do më duhet të kthehej librin.